صفحه ۱۶۶

صمت و سکوت پیغمبراکرم (ص) هم بیان است. مقصود از "لسان" که در عبارت حضرت به کار رفته عضوی نیست که با آن انسان قادر بر تکلم می‎شود و این گوشتی نیست که داخل دهان است، بلکه مقصود کلام و سخن است؛ مثل این که می‎گوییم "زبان فارسی، زبان انگلیسی". سکوت پیغمبراکرم (ص) مثل سخن گفتنش بیان است؛ لذا اگر کسی در نزد ایشان کاری انجام دهد و آن حضرت با این که می‎توانسته اند اعتراض کنند اعتراضی نکرده و چیزی نگفته باشند، از این سکوت کشف می‎کنند انجام آن کار اشکال نداشته است، و در حقیقت سکوت ایشان بیانگر جواز آن فعل است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب