صفحه ۱۳۵

( درس 134)

خطبه 95

وضعیت مردم هنگام بعثت پیامبراکرم (ص)

1 - گمراهی و تحیر

2 - گرفتار در فتنه

3 - مجذوب هواهای نفسانی

4 - کبرورزی و بزرگ منشی

5 - بی هویتی و سبک مغزی

6 - تردید و جهالت

تلاش پیگیر پیامبر(ص) برای هدایت مردم

تبلور آیه: ( أدع الی سبیل ربک ...)

خطبه 96 (قسمت اول)

معنای اختصاص همه ستایش ها به خداوند

سرمدی بودن خدای سبحان

آشکار بودن حق تعالی

ناوبری کتاب