صفحه ۱۳۱

نمازت را بخوان، روزه ات را بگیر؛ که اگر به مریضی گرفتار آمدی و بدنت ضعیف و ناتوان شد دیگر عبادت خدا هم مشکل می‎شود.

"والالسن مطلقة"

( و زبانها باز است.)

"ألسن" جمع "لسان" به معنای زبان است؛ و "مطلق" به معنای آزاد و رها می‎باشد. الان هر سخنی را می‎توانی بگویی، نمازهایت را می‎توانی بخوانی، آبروی کسی را برده ای می‎توانی عذرخواهی کنی. به هر حال انسان معصوم نیست و ممکن است اشتباهاتی کرده باشد ولی راه توبه و عذرخواهی باز است. در حدیثی از پیامبر(ص) آمده است: "کل بنی آدم خطأ و خیر الخطائین التوابون"المصنف، ابن ابی شیبة، ج 8، ص 108؛ مسند احمد حنبل، ج 3، ص 198؛ سنن ترمذی، ج 4، ص 70. "همه فرزندان آدم خطاکارند و بهترین خطاکاران کسانی اند که توبه کنند." تا وقت است توبه کن، استغفار کن، عذرخواهی کن، که دیگر وقت مرگ زبانت گویا نخواهد بود.

فرصت توبه

"والتوبة مسموعة"

( و توبه شنیده می‎شود [ و مقبول می‎افتد].)

یکی از الطاف بزرگ خدا این است که اگر انسان گناه کند و از در خانه خدا دور شود، خدا راه بازگشت برایش گذاشته است؛ و اگر کسی واقعا توبه کند و به سوی خدا بازگردد خدا او را می‎پذیرد. خداوند در قرآن به پیغمبرش خطاب می‎فرماید: (قل یا عبادی الذین أسرفوا علی أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم) سوره زمر (39)، آیه 53. یعنی: "پیامبر [ از جانب ما] بگو: ای بندگان من که به زیان

ناوبری کتاب