صفحه ۱۲۷

"نهج" یعنی واضح و روشن. راه واضح و روشن است و هیچ عذری در نپیمودن راه حق نیست؛ و آنان که به دنبال حق باشند راه حق روشن است و آن را می‎یابند. اساسا خداوند در هر زمانی برای نوع انسانها راه حق را از راه باطل آشکار می‎کند، و کسانی که راه باطل را در پیش می‎گیرند به خاطر واضح نبودن راه نیست و در روز قیامت در برابر خدا حجتی ندارند. خداوند می‎فرماید: (انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا)سوره انسان (76)، آیه 3. یعنی: ما راه درست را به انسان نشان دادیم، خواه او شاکر باشد و راه حق را برگزیند یا ناسپاسی کند و به جای راه حق راه باطل را طی کند.

"یدعو الی دار السلام"

( [ راه حق ] به خانه سلامتی فرا می‎خواند.)

معنای اصلی "سلام" پیراسته بودن از آفات ظاهری و باطنی است.مفردات راغب، ماده "سلم". "سلام" و "السلامة" به یک معنا هستند، مثل "رضاع" و "الرضاعة" که هر دو به معنای شیردادن می‎باشند. یکی از اسماء الهی "سلام" است؛ و در قرآن آمده است: (هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام...) .سوره حشر (59)، آیه 23. به خاطر این که ذات حق تعالی خیر محض است و هیچ شری به ساحت قدس الهی راه ندارد.

مراد از "دارالسلام" بهشت است؛ زیرا بهشت خانه سلامت است و اهل بهشت از هر آفت و ضرری عاری هستند. نکته ای که مرحوم علامه طباطبایی به آن توجه کرده این است که خداوند در قرآن "دارالسلام" را مطلق آورده و هیچ قیدی برای آن ذکر نکرده که مثلا از فلان جهت دارالسلام است؛ و از همین معلوم می‎شود مقصود از "دارالسلام" بهشت است؛ زیرا تنها بهشت است که سلامت مطلق است، و در

ناوبری کتاب