صفحه ۱۲۳

"خطبه 94 - قسمت سوم"

"أرسله علی حین فترة من الرسل، و هفوة عن العمل، و غباوة من الامم.

اعملوا - رحمکم الله - علی أعلام بینة ؛ فالطریق نهج، یدعو الی دار السلام، و أنتم فی دار مستعتب علی مهل و فراغ، والصحف منشورة ، والاقلام جاریة ، والابدان صحیحة ، والالسن مطلقة ، والتوبة مسموعة ، والاعمال مقبولة ."

فترت رسولان پیش از بعثت پیامبر اسلام (ص)

"أرسله علی حین فترة من الرسل"

( خداوند او را هنگام فترت و انقطاع پیامبران مبعوث کرد.)

معنای اصلی "فترت" انقطاع و گسستگی است؛ به ضعف گراییدن و سست شدن را از این جهت که انسان از حالت جدیت در عمل منقطع می‎شود "فترت" می‎گویند. خداوند درباره ملائکه ای که به عبادت خدا مشغولند می‎فرماید: (یسبحون اللیل و النهار لایفترون ) سوره انبیاء (21)، آیه 20. یعنی: "شب و روز خدا را تسبیح می‎گویند و ضعف و سستی به خود راه نمی دهند."

وقتی خداوند پیغمبری را بفرستد و او از دنیا برود، فاصله ای را که وحی منقطع می‎شود تا پیغمبر دیگری برانگیخته شود اصطلاحا "فترت" می‎گویند. امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: خداوند پیغمبراکرم (ص) را زمانی به

ناوبری کتاب