صفحه ۱۱۷

آتش زنه و دو چوب استفاده می‎کردند، یک چوب در بالا که به آن در عربی "زند" می‎گویند و یک چوب در زیر که به آن "زندة" می‎گویند. حضرت علی (ع) می‎فرماید: پیغمبراکرم (ص) مثل آن چوبی است که آتش ایجاد می‎کند و آتشی که برافروخته درخشنده است.

سیره و سنت پیامبر(ص)

"سیرته القصد"

( روشش میانه روی است.)

"سیرة" یعنی روش. سیره پیغمبر(ص) یعنی راه و روش پیغمبر(ص) . به کتابهایی که روش زندگی پیغمبراکرم (ص) را نوشته اند کتابهای سیره می‎گویند؛ مثل سیره ابن هشام.

"قصد" و "اقتصاد" یعنی اعتدال و میانه روی. جناب لقمان در سفارش به فرزندش که قرآن آن را نقل کرده است می‎گوید: (واقصد فی مشیک) سوره لقمان (31)، آیه 19. یعنی: "و در مشی و راه رفتنت میانه رو باش." نه این طور باشد که خیلی تند راه بروی و نه خیلی آرام و خرامان خرامان. به "علم اقتصاد" هم از این باب اقتصاد می‎گویند که در خرج و تجارت میانه روی مطلوب است و این علم به انسان یاد می‎دهد چگونه بین دخل و خرجش تعادل ایجاد کند، و در کشور از منابع به صورت بهینه استفاده شود، درآمدها حساب شده و معتدل هزینه شود تا جامعه با کمبود منابع و ثروت مواجه نشود.

امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: روش پیغمبراکرم (ص) روش اعتدال است؛ در همه حالات زندگی، در جنگ و در صلح، در شادی و در غم، نه اهل افراط بود و نه اهل تفریط، بلکه فردی معتدل بود و آنچه مقتضای عدالت بود عمل می‎کرد.

ناوبری کتاب