صفحه ۱۰۳

( درس 132)

خطبه 94 (قسمت دوم)

پیامبران الهی از نسلی پاک و طاهر

ارسال پی درپی پیامبران از سوی خدا

پیامبر اسلام و نسل پاک او

بهترین عترت و بهترین خاندان

ویژگی های هدایتی پیامبراکرم (ص)

1 - پیشوای پرهیزکاران

2 - بینایی راه یافتگان

3 - چراغ درخشنده

4 - نور بلندمرتبه

سیره و سنت پیامبر(ص)

سخن و داوری پیامبر(ص)

ناوبری کتاب