صفحه ۸۹

گذشته اند و حضرت گفته آنها را نمی پذیرفت و حضرت تصمیم گرفتند خودشان بروند و بررسی کنند، من هم همراهشان حرکت کردم و تصمیم گرفتم اگر مخبرین راست گفته باشند به خاطر لجاجتی که دارند و فقط به حرف خودشان توجه دارند سرنیزه در چشم حضرت فروبرم، ولی وقتی رفتیم مشاهده کردم که خوارج این طرف نهر هستند و اسبهای خود را هم پی کرده و آماده جنگ هستند، نگران شدم که چرا چنین فکر بدی در مورد حضرت کرده ام، به آن حضرت گفتم چنین اندیشه ای داشتم آیا خدا توبه ام را قبول می‎کند؟ فرمود: توبه کن که خدا توبه تو را می‎پذیرد.منهاج البراعة، ج 4، ص 355

خطبه 60

و لما قتل الخوارج قیل له: یا امیرالمؤمنین، هلک القوم باجمعهم ! فقال (ع):

"کلا والله انهم نطف فی اصلاب الرجال و قرارات النساء، کلما نجم منهم قرن قطع، حتی یکون آخرهم لصوصا سلابین"

بقای خوارج و آینده آنان

"و لما قتل الخوارج قیل له: یا امیرالمؤمنین، هلک القوم باجمعهم ! فقال (ع):"

(بعد از آن که خوارج کشته شدند به حضرت گفته شد: همه قوم هلاک شدند، پس حضرت فرمودند:)

"کلا والله انهم نطف فی اصلاب الرجال و قرارات النساء"

(به خدا سوگند چنین نیست، آنها نطفه هایی هستند در پشت مردان و رحم زنان.)

ناوبری کتاب