صفحه ۸۸

"و الله لایفلت منهم عشرة ، و لایهلک منکم عشرة"

(و به خدا سوگند که ده نفر از آنان نجات نمی یابند، و ده نفر از شما هم کشته نمی شوند.)

"لایفلت" از ماده "افلت" به معنای "تخلص" یعنی رها شدن است؛ فرموده اند: به خدا سوگند ده نفر از آنها از کشته شدن نجات پیدا نمی کنند و از شما هم ده نفر شهید نمی شوند؛ بعضی از مورخین شهدای اصحاب حضرت علی (ع) را نه نفر و بعضی دیگر هشت نفر نقل کرده اند، و از خوارج نه نفر باقی ماندند که قبلا توضیح داده ایم.

یکی از خبرهای غیبی ای که در این مورد گفته اند این است که وقتی جنگ نهروان به پایان رسید حضرت فرمود: جنازه مخدج را در میان کشته ها پیدا کنید، بعد از تفحص به حضرت خبر دادند جنازه او پیدا نشد، حضرت فرمودند: رسول خدا(ص) به من دروغ نگفته اند، خودشان برخاستند همراه اصحاب به تعدادی از کشته هایی که روی هم ریخته بود رسیدند، حضرت فرمود آنها را متفرق کردند جنازه مخدج را پیدا کردند، از خصوصیاتی که برای مخدج گفته اند این است که او رهبر آنها بود و رسول خدا(ص) هم از این واقعه خبر داده بودند.مناقب ابن شهرآشوب، ج 2، ص 372 (چاپ دیگر ج 3، ص 191)؛ و کشف الغمة، ج 1، ص 267

درباره جنگ نهروان دو مورد از اخبار غیبی رسول خدا(ص) به حضرت امیر(ع) ظاهر شد که یکی همین موضوع مخدج بود و دیگری هم همان موضوعی بود که قبل از شروع جنگ اصحاب آن حضرت خبر می‎دادند خوارج از نهر گذشته اند ولی حضرت اصرار داشتند که آنها از آب نگذشته اند، تا این که خود حضرت تصمیم گرفتند بروند و از نزدیک اوضاع را بررسی کنند و وقتی به نزدیکی آنان رسیدند معلوم شد که مخبرین دروغ گفته و حق با حضرت امیر(ع) بوده است.

یک جوان می‎گوید: وقتی تعداد زیادی از اصحاب خبر دادند خوارج از نهر

ناوبری کتاب