صفحه ۸۶

خطبه 59

و قال (ع) لما عزم علی حرب الخوارج و قیل له: انهم قد عبروا جسر النهروان "مصارعهم دون النطفة ، و الله لایفلت منهم عشرة ، و لایهلک منکم عشرة"

سخنی از غیب درباره خوارج

"و قال (ع) لما عزم علی حرب الخوارج و قیل له: انهم قد عبروا جسر النهروان"

(و فرمودند حضرت هنگامی که تصمیم گرفتند بر جنگ با خوارج و به حضرت گفته شد: آنان از پل نهروان عبور کردند.)

این جملات هم در مورد جنگ نهروان از حضرت امیر(ع) صادر شده و یکی از معجزات آن حضرت محسوب می‎گردد که شیعه و سنی به آن اعتراف دارند؛ وقتی که قرار جنگ با خوارج گذاشته شده بود و به نهروان رسیده بودند عده ای از اصحاب حضرت خبر آوردند که اینها از پل نهروان عبور کرده اند، و مثل این که می‎خواستند حضرت را از جنگ منصرف کنند، ولی حضرت در جواب آنان فرمود: آنها این طرف هستند و همگی آنها هم این طرف نهر کشته می‎شوند.

کسانی که خبر رفتن آنها را به آن طرف نهر آوردند افراد مختلفی بودند و پی درپی این خبر را به حضرت می‎دادند و حضرت هم مصر بودند که آنها این طرف نهر هستند و این طرف نهر هم کشته می‎شوند و کمتر از ده نفر آنها باقی می‎ماند، از لشگر ما هم کمتر از ده نفر کشته می‎شود، همه این اصراری که حضرت امیر(ع) داشت بر مبنای آن اخباری بود که حضرت رسول (ص) به ایشان داده بود. بعد که تعدادی

ناوبری کتاب