صفحه ۷۹

"و صاحب لی بطنه کالها ویة ____ کان فی احشائه معاویة"شرح ابن ابی الحدید، ج 4، ص 55

یعنی من یک دوست و یاری دارم شکمش همانند بیابان است و مثل این است که در شکم آن دوستم معاویه جا داده شده است !

شاعر فارسی زبان نیز در وصف شکم کسی می‎گوید:

از دور بدیدم شکمی می‎آید ____ بعد از دو سه روز صاحبش پیدا شد

"یأکل ما یجد" هرچه پیدا کند می‎خورد، "و یطلب ما لایجد" و اگر چیزی برای خوردن به دستش نیاید از دیگران طلب چیزهای خوردنی می‎کند. "فاقتلوه" پس او را بکشید. حضرت در این جمله شخص مورد نظر را که بنا به نقل ابن ابی الحدید معاویه است، مهدورالدم و قتل او را واجب فرموده اند. کتاب صفین حدیثی را از رسول خدا(ص) نقل کرده که حضرت فرموده اند: "اذا رأیتم معاویة بن ابی سفیان یخطب علی منبری فاضربوا عنقه" و در نقل دیگری فرموده اند: "اذا رأیتم معاویة یخطب علی منبری فاقتلوه" قال ابوسعید الخدری "فلم نفعل و لم نفلح" یعنی وقتی مشاهده کردید که معاویه بر منبر من نشسته و خطبه می‎خواند او را بکشید، بعد ابی سعید خدری اضافه می‎کند که ما او را نکشتیم و از این رو رستگار هم نشدیم و باید همان اول او را اعدام می‎کردیم.کتاب صفین، ص 216

پس هم رسول خدا(ص) و هم حضرت علی (ع) معاویه را مهدورالدم اعلام فرموده بودند، ولی متأسفانه بعضی از عامه به جای جمله "فاقتلوه" جمله "فاقبلوه" آورده و بعد از آن هم یک جمله "فانه امین مأمون" به آن اضافه کرده اند؛ یعنی وقتی مشاهده کردید که معاویه بر منبر نشسته و خطبه می‎خواند او را قبول کنید زیرا که او امین و مورد اطمینان است، و با این کار حدیث را تحریف نموده اند.

ناوبری کتاب