صفحه ۷۴

فرجام اهمال کاری

"و لعمری لو کنا نأتی ما اتیتم ما قام للدین عمود، و لااخضر للا یمان عود، و ایم الله لتحتلبنها دما، و لتتبعنها ندما"

(و به جانم سوگند اگر رفتار ما هم مانند رفتار شما بود پایه های دین برقرار نمی شد، و شاخه درخت ایمان سبز نمی گشت، و به خدا سوگند شما از این رفتار خون می‎دوشید، و در پی آن پشیمان خواهید شد.)

"لعمری" اسم قسم است؛ یعنی به جان خودم سوگند. "لو کنا نأتی ما اتیتم" یعنی اگر ما هم همانند شما عمل می‎کردیم؛ اصحاب حضرت اهمال کاری می‎کردند، حضرت به آنها طعن می‎زند که اگر ما اهمال کاری شما را در صدر اسلام داشتیم "ما قام للدین عمود" برای دین هیچ پایه و ستونی به جا نمی ایستاد. اینجا حضرت اسلام را به ساختمانی تشبیه فرموده که اگر ستون نداشته باشد ساختمان نیست.

"و لا اخضر للایمان عود"، "عود" به معنای چوب است و اینجا مقصود شاخه سبز است؛ یعنی اگر ما هم در صدر اسلام در آن بحرانها می‎خواستیم مثل شما هنگام جنگ امروز و فردا کنیم هیچ شاخه سبزی برای ایمان حاصل نمی شد، اگر می‎بینید امروزه دین استقرار یافته و همچون ساختمانی برپا و چون درختی سبز و خرم است، اثر آن همه تلاشهای پیگیر فداکاران صدر اسلام است.

"و ایم الله لتحتلبنها دما"، "تحتلبنها" از ماده "حلب" به معنای دوشیدن است که با نون تأکید ثقیله آمده و به این معناست که: به خدا سوگند با این روشی که دارید حتما از این کارهایتان به جای شیر خون می‎دوشید؛ چون نتیجه اهمال کاری ننگ و بدبختی است. "و لتتبعنها ندما"، "تتبعن" از ماده "تبع" به معنای تبعیت است، یعنی به یقین ثمره آن اهمال کاریها ندامت و پشیمانی است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب