صفحه ۶۱۱

روح انسانی را داراست و با این روح انسانی می‎تواند آنقدر تکامل پیدا کند که از ملائکه هم بالاتر برود. بنا به فرموده حضرت امیر(ع) - حسب نقلی که شده - :

"أ تزعم انک جرم صغیر ____ و فیک انطوی العالم الاکبر"

ای انسان آیا خیال می‎کنی تو جرم و جسم کوچکی هستی ؟ در حالی که در وجود تو همه رمز و راز این عالم بزرگ نهفته است. پس "انسان موجود برگزیده خداوند روی زمین است" به این معناست که او همه مراحل وجودی را داراست.

"و جعله اول جبلته"؛ "جبلة" به معنای مخلوق است؛ یعنی انسان در بین موجودات مادی جاندار اول است، خداوند او را اولین مخلوقات جاندار عالم ماده قرار داد؛ این جمله به خوبی معلوم می‎کند این که بعضی خواسته اند بگویند انسان مستقل نیست و مرحله تکامل یافته سایر حیوانات است، حرف درستی نیست؛ این طور نیست که انسان از ابتدا تک سلولی بوده و در اثر تطورات تکامل یافته تا به صورت میمون در آمده و بر اثر تکامل بیشتر به صورت انسان در آمده است ! بلکه از ابتدای خلقت یک آدم ابوالبشری خلق شده و همه انسانها از نسل او به وجود آمده اند، که هم این جمله حضرت امیر(ع) و هم آیات و روایات دیگر بر این امر دلالت دارند؛ انسان یک موجود مستقل است و میمون و گاو و شتر و... نیز هر کدام یک حیوان مستقل هستند. و بالاخره ظاهر این عبارت انکار تبدل انواع است. البته محتمل است که مقصود از "اول جبلته" اولیت در مقام و رتبه باشد نه اولیت به حسب زمان، یعنی آدم را برترین مخلوق خود قرار داد.

اسکان آدم (ع) در بهشت

"و اسکنه جنته، و ارغد فیها اکله، و اوعز الیه فیما نهاه عنه"

(و او را در بهشت ساکن فرمود، و روزی او را در بهشت فراهم کرد و وسعت داد، و در آنچه او را از خوردنش نهی کرده بود سفارش فرمود.)

پس از آن که خداوند آدم (ع) را خلق فرمود "اسکنه جنته" او را در بهشت

ناوبری کتاب