صفحه ۵۵۲

در این که آیا واقعا وسیله حرکت ملائکه بال است یا خداوند از آن تعبیر به بال کرده، از ظواهر آیات و روایات استفاده می‎شود که واقعا بال است.منهاج البراعة، ج 6، ص 380 به بعد؛ همچنین به درس 115، اول همین خطبه، علت نامگذاری آن به اشباح رجوع شود. به نظر می‎آید اگر وسیله حرکت ملائکه چیز دیگری غیر از بال بود همان را نام می‎برد، چطور مار که نه پا و نه بال دارد از آن تعبیر به (فمنهم من یمشی علی بطنه)سوره نور، آیه 45 کرده است، یعنی و برخی از موجودات با شکمشان راه می‎روند؛ حضرت امیر(ع) هم در این جمله با صراحت کامل تعبیر به "اجنحة" فرموده که به معنای "بالها" است. پس هیچ جای این تردید نیست که بگوییم آیا واقعا بال دارند یا چیز دیگری است که از آن تعبیر به بال شده است.

"تسبح جلال عزته" این ملائکه خداوند را در برابر آن جلال و عظمتی که دارد تسبیح می‎کنند. صفات خداوند بر دو قسم است: یک قسم صفات کمال و جمال (ثبوتیه) است مانند علم، قدرت، حیات، اراده و... و یک قسم صفات جلال (سلبیه) است مانند جسم داشتن، مرکب و مرئی بودن، محل داشتن و... آن اوصافی که در خدا نیست و وجود آن برای خدا موجب نقص است به آن صفات صفات جلال گفته می‎شود. اگر گفتیم "تسبح جلال عزته" معنایش این است که آنها خداوند را برای منزه بودن از نقائصی که دارند تسبیح می‎کنند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب