صفحه ۵۵۱

اصناف ملائکه

"انشاءهم علی صور مختلفات، و أقدار متفاوتات، أولی اجنحة تسبح جلال عزته"

(خداوند متعال ملائکه را به صورتهای مختلف و اندازه های گوناگون و دارای بال آفرید که تسبیح جلالت و عظمت او را می‎کنند.)

"انشاء" به معنای "خلق" است و ضمیر مستتر در آن به "الله" برمی گردد. "صور" جمع "صورة" به معنای شکل و قیافه ظاهری است؛ همچنان که انسانها در صورتها و شکلهای مختلف و گوناگون آفریده شده، ملائکه هم در شکلها و صورتهای گوناگون خلق شده اند.

"اقدار" جمع "قدر" به معنای اندازه است. باز همچنان که انسانها در اندازه های گوناگونند، یکی قد بلند و دیگری قد کوتاه، یکی هیکل درشت و فربه و دیگری لاغر و کوچک، ملائکه نیز در اندازه های گوناگون خلق شده اند و همه آنها یک جور نیستند.

"اولی اجنحة" دارای بال هستند. قرآن فرموده است: (اولی اجنحة مثنی و ثلاث و رباع)سوره فاطر، آیه 1 آنها دارای دو بال، سه بال و چهار بال هستند. بال وسیله حرکت است، انسان که روی زمین راه می‎رود با پا راه می‎رود و پا وسیله حرکت اوست. به هرحال ملائکه هم موجوداتی دارای جسم هستند که برای حرکت احتیاج به وسیله حرکت دارند و چون حرکت آنها در فضاست بنابراین باید وسیله حرکت آنها بال باشد که آن هم به فراخور حال آنها دو بال، سه بال و چهار بال است. موتور هواپیما وسیله حرکت آن است و هر هواپیمایی به فراخور حال خود دارای یک، دو، سه یا چهار موتور است.

ناوبری کتاب