صفحه ۵۵

در حالتی که تقاضا داشته باشید متقرب شوید "فی ارتفاع درجة عنده" و درجه و مقامتان بالا رود و منزلت بیشتری پیش خدا پیدا کنید "او غفران سیئة احصتها کتبه و حفظها رسله" یا این که خدا گناهانتان را که در نامه های اعمالتان جمع شده است و فرشتگان او آن گناهان را ثبت نموده اند ببخشد.

"لکان قلیلا فیما ارجولکم من ثوابه، و اخاف علیکم من عقابه"

(همه اینها در مقابل آن ثوابی که من برای شما امید دارم و عذابی که از آن برای شما می‎ترسم به طور قطع کم است.)

جمله "لکان..." جواب آن شرطها و اگرهاست.

خلاصه کلام این که: به خدا سوگند اگر مانند شتری که بچه خود را گم کرده ناله کنید، و مانند کبوتر غمناک ناله بزنید، و اگر مانند راهبان و تارکان دنیا ناله کنید و در راه خدا از مال و فرزندان خود بگذرید، اینها همه در برابر آن پاداشی که من امید دارم در قیامت خدا به شما بدهد، و در مقابل آن عذابی که امید دارم خدا از شما رفع کند کم است !

اگر امید دارید خداوند ثواب زیاد به شما بدهد، گناهان زیادی را از شما بیامرزد، اگر دوست دارید در قیامت با انبیاء و اولیای خدا محشور باشید و از بندگان متقرب خدا باشید، به یک نماز دست و پا شکسته و چند ریال صدقه قانع نباشید، هرچه بیشتر عبادت کنید باز هم فکر کنید کم عبادت کرده اید.

تناسب اعمال ما با نعمت های الهی

"و الله لو انماثت قلوبکم انمیاثا، و سالت عیونکم من رغبة الیه، او رهبة منه دما، ثم عمرتم فی الدنیا، ما الدنیا باقیة"

(و به خدا قسم اگر دلهای شما برای شوق به حق تعالی یا از ترس آب شود، و از چشمهایتان خون جاری گردد، و بدین منوال تا دنیا باقی است عمر نمایید)

ناوبری کتاب