صفحه ۵۳۱

"و لیعلم عدد السنین و الحساب بمقادیرهما"

(و عدد و شماره سالها و حساب کارها از روی حرکت خورشید و ماه دانسته شود.)

در گذشته هیئت بطلمیوسی حاکم بود، در هیئت بطلمیوس معتقد بودند که حرکت روزانه مربوط به فلک الافلاک است؛ یعنی در حقیقت فلک نهم که در نظر آنها عرش نامیده می‎شد، همه افلاک را در شکم خود جای داده و در یک بیست و چهار ساعت با افلاک درون خود یک دور از مشرق به مغرب به دور زمین می‎چرخد. درست مانند یک پیاز که آن پوست رویین بچرخد و پوسته های دیگر را که در دل جای داده بچرخاند. آنها زمین را مانند بچه پیاز در وسط و ثابت می‎دانستند و می‎گفتند علاوه بر حرکت روزانه افلاک به دور زمین سالی یک بار خورشید و ماهی یک بار ماه از طرف مغرب به طرف مشرق حرکت می‎کنند. حالا این فرضیه را باطل می‎دانند و می‎گویند: زمین در هر شبانه روز یک دور دور خود می‎چرخد و از آن شب و روز پدید می‎آید، و در هر سال یک دور دور خورشید حرکت انتقالی دارد و از آن فصل های چهارگانه پدید می‎آید. و محتمل است مقصود حضرت از سیر خورشید در اینجا نفس تغیر اوضاع آن نسبت به زمین باشد. و العلم عند الله. آنچه اینجا در کلام حضرت ذکر شده این است که: "لیعلم عدد السنین و الحساب بمقادیرهما" به وسیله حرکت و سیر ماه و خورشید است که شب و روز درست می‎شود و بر اثر همین حرکت است که عدد سالها و حساب کارها دانسته می‎شود.

در قرآن شریف آمده است: (و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیة اللیل و جعلنا آیة النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم و لتعلموا عدد السنین و الحساب)سوره اسراء، آیه 12 ما شب و روز را دو نشانه برای قدرت خود قرار دادیم، پس آیت شب را محو

ناوبری کتاب