صفحه ۵۰۵

خطبه 91 (درس 118)

بسم الله الرحمن الرحیم

و منها:

"قدر ما خلق فاحکم تقدیره، و دبره فالطف تدبیره، و وجهه لوجهته فلم یتعد حدود منزلته، و لم یقصر دون الانتهاء الی غایته، و لم یستصعب اذ امر بالمضی علی ارادته، و کیف و انما صدرت الامور عن مشیئته، المنشئ اصناف الاشیاء بلا رویة فکر آل الیها، و لا قریحة غریزة أضمر علیها، و لا تجربة افادها من حوادث الدهور، و لا شریک اعانه علی ابتداع عجائب الامور، فتم خلقه و أذعن لطاعته، و اجاب الی دعوته، و لم یعترض دونه ریث المبطئ، و لا اناة المتلکئ، فاقام من الاشیاء اودها، و نهج حدودها، و لاءم بقدرته بین متضادها، و وصل اسباب قرائنها، و فرقها اجناسا مختلفات فی الحدود و الاقدار و الغرائز و الهیئات، بدایا خلائق احکم صنعها، و فطرها علی ما اراد و ابتدعها"

موضوع بحث ما خطبه اشباح بود. مرحوم سید رضی این قسمت را با کلمه "منها" از قسمت های دیگر این خطبه جدا کرده است. از همین کلمه "منها" معلوم می‎شود خطبه اشباح خطبه بزرگی بوده که مرحوم سید قسمت هایی از آن را حذف کرده است. در موارد دیگر گفته ایم که مرحوم سید آن مقدار از جملات هر خطبه را که دارای امتیاز و بلاغت بیشتری بوده می‎گرفته و بقیه آن را

ناوبری کتاب