صفحه ۴۷۴

"لانه الجواد الذی لایغیضه سؤال السائلین" برای این که خداوند آن چنان بخشنده ای است که درخواست درخواست کنندگان جود و بخشش او را کم نمی کند، "و لایبخله الحاح الملحین" و اصرار اصرار کنندگان او را از جود باز نمی دارد و بخیلش نمی کند. آدم ثروتمند سخاوتمند این طور است که وقتی یک فقیر یا حاجتمندی چند مرتبه پیش او برود و به او اصرار کند، بالاخره در دفعات سوم و چهارم از توجهش نسبت به این فرد کم می‎شود و سخاوتش را نسبت به او کم می‎کند و بخیل می‎شود، اما خداوند این طور نیست.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب