صفحه ۴۶

او بگوید: این کار شما مردانگی نیست و ما برای آب اینجا نیامده ایم، وقتی صعصعه پیش معاویه رفت معاویه در این مورد با اصحاب خود مشورت کرد، ولید بن عقبه گفت چون اینها آب را به روی عثمان بسته اند نباید آب را به روی آنها باز کرد، عمروبن عاص گفت علی چنین مردی نیست که تشنه بنشیند و تو سیراب باشی، به یاد دارم وقتی در زمان عمر و ابوبکر به خانه او حمله کردند علی گفت اگر من چهل نفر سپاه داشتم نمی گذاشتم به خانه ام حمله کنند، و حالا که این لشکر بزرگ را دارد ساکت نمی نشیند. عبداللهبن سعدبن ابی سرح - که برادر رضاعی عثمان بود و از طرف عثمان والی مصر بود و با بدرفتاریهای همین عبدالله بود که مصریها بر عثمان شوریدند - گفت حالا که ابوالاعور جلوی آب را گرفته است آب را باز نکنید، اینها چند روزی که تشنگی خوردند برمی گردند.

بالاخره معاویه دستور داد آب را همان طور که بسته بودند حفظ کنند و مقداری هم صعصة بن صوحان را مسخره کردند، وقتی صعصعه برگشت و جواب را برای حضرت امیرالمؤمنین (ع) آورد، حضرت برای این که اصحابش آب را آزاد کنند این خطبه را ایراد فرمودند، و اصحاب آن حضرت هم حمله کردند و آب را آزاد کردند، بعد به حضرت امیر(ع) گفتند آب را روی آنها ببندیم ؟ حضرت فرمود: نه، آب مال خداست و همه باید از آن استفاده کنند. گفته اند وقتی اصحاب علی (ع) آب را از آنها گرفتند معاویه به عمروبن عاص گفت به نظر تو الان علی آب را به روی ما می‎بندد؟ عمروبن عاص جواب داد تو از اول کار اشتباه کردی و علی هم چنین کاری نمی کند.وقعة صفین، ص 156 تا 186؛ و شرح ابن ابی الحدید، ج 3، ص 312 تا 331 به هرحال این خطبه در ارتباط با آزاد کردن آب در جنگ صفین ایراد شده است که توسط لشکر معاویه گرفته شده بود.

ناوبری کتاب