صفحه ۴۵۶

و ممکن است در آخرت و قیامت باشد.

در این مورد آیات زیادی در قرآن شریف وجود دارد که از جمله آنها این است: (من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرة و الله یقبض و یبصط و الیه ترجعون)سوره بقره، آیه 245 کیست که به خدا قرض الحسنه دهد تا خدا چندین برابر بر مال او بیفزاید، خداوند است که به افراد مال می‎دهد و دوباره از آنها پس می‎گیرد و به سوی او بازگشت انسانهاست.

در ذیل این آیه مرحوم طبرسی حدیثی را از حضرت امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود: وقتی آیه شریفه (من جاء بالحسنة فله خیر منها)سوره قصص، آیه 84 - کسی که کار خیر انجام دهد خداوند بهتر از آن را به او می‎دهد - نازل شد، رسول خدا(ص) عرض کرد خدایا بر این پاداش بیفزای، خدا نازل فرمود: (من جاء بالحسنة فله عشر امثالها)سوره انعام، آیه 160 هر کس کار نیک انجام دهد برای اوست ده برابر آن. باز هم رسول خدا(ص) عرض نمود: خدایا بر این هم بیفزای، پس همین آیه (فیضاعفه له اضعافا کثیرة) را نازل فرمود.مجمع البیان، ج 1، ص 349؛ و منهاج البراعة، ج 6، ص 278

"و من شکره جزاه" و هر کس خدا را شکر کند خدا به او جزای خیر می‎دهد، البته باید بدانیم که شکر خدا فقط به یک شکر زبانی نیست، بلکه هر نعمتی شکر مخصوصی دارد؛ مثلا شکر سلامتی اعضاء و جوارح انسان به این است که آنها را در راهی که خدا دستور داده به کار برد، و شکر ثروتمندی در این است که اموال خود را در راه خدا و بر طبق دستور خدا مصرف کند و...

ناوبری کتاب