صفحه ۴۴۹

کلمه "من" تبعیض از خطب باشد، در این صورت معنای "و من خطبة له (ع)" این است که این خطبه از جمله خطبه های حضرت امیر(ع) می‎باشد.

حمد و ستایش خداوند

"الحمدلله المعروف من غیر رؤیة ، و الخالق من غیر رویة"

(ستایش مخصوص خدایی است که بدون دیده شدن شناخته شده، و بدون فکر کردن خالق است.)

معنای حمد و این که چرا حمد و ستایش مخصوص خداست، به طور مفصل در خطبه اول و برخی خطبه های دیگر که با حمد و ثنای خدا شروع شده بیان شد که از تکرار آن صرف نظر می‎کنیم. آنچه در این مورد قابل توضیح است این که فرموده: "المعروف من غیر رؤیة" خداوندی که بدون دیده شدن شناخته شده است، وجود خداوند برای مردم از راه فطرت شناخته شده است. قرآن شریف فرموده است: (أ فی الله شک فاطر السماوات و الارض)سوره ابراهیم، آیه 10 آیا در خدایی که خالق زمین و آسمانهاست شکی وجود دارد؟ او برحسب فطرت برای همه معروف و مشهور است.

"و الخالق من غیر رویة" حمد و ستایش مخصوص خالقی است که بدون فکر کردن خالق است. اینها در حقیقت اوصافی است که حضرت امیر(ع) برای خداوند بیان می‎کنند. "رویة" به معنای فکر است؛ می‎فرماید: خداوند این گونه نیست که قبل از اختراع چیزی، اول فکر و اندیشه و نقشه برداری کند تا بعدا چیز مورد نظر خود را اختراع کند، بلکه خداوند بدون فکر قبلی هرچه را اراده کند خلق می‎کند.

ناوبری کتاب