صفحه ۴۳

مخالف قرآن شریف هستند، و بسا قرآن را خلاف ظاهر آن تأویل کرده اند.

درآمیختگی حق و باطل رمز موفقیت شیطان

"و یتولی علیها رجال رجالا علی غیر دین الله، فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین"

(و گروهی از مردم برخلاف دین خدا گروهی را یاری و از آنها پیروی می‎کنند، پس اگر باطل با حق آمیخته نمی شد، حق بر طالبین آن پوشیده نمی گردید یا باطل بر طالبین حق پوشیده نمی گردید.)

آن باطلی را که عده ای از قدرتمندان یا شیادان بر اثر هواهای نفسانی اختراع می‎کنند و با حق مخلوط می‎کنند، عده ای دیگر از هواپرستان آن را ترویج می‎کنند "و یتولی علیها رجال رجالا" یک عده از مردم یک عده دیگر را ولی و راهبر خودشان قرار می‎دهند "علی غیر دین الله" برخلاف دین خدا، مثل این که مثلا یک عده شیطان را ولی خودشان قرار می‎دهند و از او پیروی می‎کنند، "تولی زید رجلا" یعنی "جعله ولیا و تابعه" زید او را ولی قرار داد و از او پیروی کرد. عده ای عده دیگر را ولی خودشان قرار می‎دهند و هر توجیهی که آنان برخلاف احکام قرآن انجام می‎دهند اینها نیز پیروی می‎کنند.

"فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق" یعنی اگر حرف باطل خالص می‎شد و با حق مخلوط نمی شد، یعنی اگر باطل، باطل خالص و صد در صد بود و با حق مخلوط نبود "لم یخف علی المرتادین" بر طالبین حق مخفی نمی شد، و طالبین حق بدون دردسر به حق می‎رسیدند و باطل را رها می‎کردند. "مرتادین" از ماده "ارتیاد" است، و "اراده" هم باب افعال از همین ماده است.

"و لو ان الحق خلص من الباطل انقطعت عنه السن المعاندین، و لکن یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فیمزجان ! فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه"

ناوبری کتاب