صفحه ۴۲

اصول کافی و روضه کافی نقل نموده است.محاسن برقی، ج 1، ص 208؛ و کافی، ج 1، ص 54؛ و ج 8، ص 58 این خطبه در حقیقت در بیان منشاء فتنه ها و بدعتهایی است که در دین گذاشته می‎شود، حضرت فرموده اند:

منشاء فتنه ها و بدعتها

"انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، و احکام تبتدع، یخالف فیها کتاب الله"

(منشاء فتنه ها و فسادها پیروی از خواهشهای نفسانی است، و احکامی که بر خلاف شرع ساخته می‎شوند، و با کتاب خدا در این احکام مخالفت می‎شود.)

فتنه هایی که روی زمین پیدا می‎شود و جنگهایی که راه می‎اندازند، جنگ شیعه و سنی، این گروههای هفتاد و دوگانه که بعد از رسول خدا(ص) در دین اسلام پیدا شده، بر اثر هواهای نفسانی و بدعتهاست. ابتدا کسانی مطابق هوای نفسانی خود و اهدافی که داشتند، بر اثر مقام دوستی یا علاقه ای که به دنیا داشته اند یک بدعتی در دین گذاشته اند، چیزهایی را به دین چسبانده اند؛ گاهی یک نفر آیه یا حدیثی را جوری معنا می‎کند که بر اثر آن دین و مذهب تازه ای پیدا می‎شود، در شیعه تاکنون چقدر امام زمان درست کرده اند! همین قادیانیه و بهائیه، یا وهابیه و دیگر فرقه هایی که در اسلام پیدا شده، منشاء همه آنها هوای نفس است.

حضرت فرموده: "انما بدء وقوع الفتن" ابتدای وقوع فتنه ها "اهواء تتبع" هواهای نفسانی است که از آنها متابعت می‎شود؛ یک کسی بر اثر هوای نفس بدعتی را درست می‎کند، یک عده هم بر اثر هوای نفس از آن بدعت متابعت می‎کنند. "و احکام تبتدع" و حکمهایی است که ابداع و ساخته می‎شود. "یخالف فیها کتاب الله" با کتاب خدا در این احکام مخالفت می‎شود؛ یعنی اگر این احکامی را که اینها در اثر هواهای نفسانی ابداع می‎کنند با قرآن شریف مطابق کنیم درمی یابیم که

ناوبری کتاب