صفحه ۴۱۵

به مرگ در بیابان منجر می‎شود "یتاه" را به بیابان مرگی معنا کرده اند، بنابراین "فأین یتاه بکم" یعنی این بیابان مرگی برای شما از کجاست، "بل کیف تعمهون ؟" و چطور متحیرید؟ چرا متحیر هستید در حالی که "و بینکم عترة نبیکم" در میان شماست عترت پیغمبرتان، پیغمبر(ص) مشخص کرده اند که عترت او مبین قرآن و احکام قرآن هستند. بارها گفته ام که حدیث ثقلین را شیعه و سنی نقل کرده اند و جای هیچ تردیدی در آن نیست.به کتاب المراجعات، مراجعه 8 رجوع شود.

"و هم ازمة الحق" عترت رسول خدا(ص) زمامداران حق "و اعلام الدین" و علمهای دین "و السنة الصدق" و زبانهای راستگویی برای حق هستند.

"فانزلوهم باحسن منازل القرآن، و ردوهم ورود الهیم العطاش"

(پس آنها را به نیکوترین منزلهای قرآن فرود آورید، و به سوی آنان همانند شترهای تشنه که به آب هجوم می‎برند هجوم برید.)

از اینجا به بعد اشاره به همان حدیث ثقلین است که پیغمبر(ص) فرمود: دو چیز را به امانت در میان شما قرار می‎دهم: "کتاب الله و عترتی"، و عمر هم در وقت احتضار رسول خدا(ص) گفت: "حسبنا کتاب الله" کتاب خدا برای ما کافی است و نیازی به عترت نداریم، حضرت فرمود: کاغذ و دوات بیاورید تا بنویسم، عمر گفت: "ان هذا الرجل لیهجر" این مرد هذیان می‎گوید. این موضوع را اهل سنت هم نوشته اند و کسی قدرت انکار ندارد.

به هرحال حضرت امیر(ع) در این جمله فرموده است: "فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن" عترت پیغمبر(ص) را در بهترین منازل قرآن پیاده کنید؛ یعنی بالاترین ارج و مقام را برای آنان قائل شوید و بالاترین احترام را برای آنها در نظر بگیرید.

ابن ابی الحدید با وجود این که یک عالم سنی مذهب است می‎گوید: "سفارش

ناوبری کتاب