صفحه ۴۱

خطبه های 50، 51 و 52 (درس 89)

خطبه 50

بسم الله الرحمن الرحیم

و من کلام له (ع):

"انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، و احکام تبتدع، یخالف فیها کتاب الله، و یتولی علیها رجال رجالا علی غیر دین الله، فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین، و لو ان الحق خلص من الباطل انقطعت عنه السن المعاندین، و لکن یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فیمزجان ! فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه، و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنی"

موضوع بحث درسهایی از نهج البلاغه بود، خطبه پنجاهم از نهج البلاغه عبده و نهج البلاغه فیض الاسلام مطرح است. این خطبه را قبل از سید رضی (ع) احمد بن محمد بن خالد برقی که طبقه هفتم رجال و از اصحاب و معاصرین حضرت امام هادی (ع) است در کتاب محاسن نقل کرده و مرحوم کلینی نیز در

ناوبری کتاب