صفحه ۴۰۶

پیروی از قرآن

"قد امکن الکتاب من زمامه فهو قائده و امامه، یحل حیث حل ثقله، و ینزل حیث کان منزله"

(عنان خود را به قرآن سپرده، پس کتاب خدا جلودار و پیشوای اوست، فرود می‎آید جایی که بار قرآن فرود آمده، و جا می‎گیرد هر جا که جایگاه آن است.)

از خصوصیات دیگر او این است که: "قد امکن الکتاب من زمامه فهو قائده و امامه" زمام و اختیار خود را به دست قرآن داده پس قرآن رهبر و جلودار او شده است؛ قرآن را به نفع خواسته های خود توجیه نمی کند و خود را قائد و جلودار قرآن قرار نمی دهد، بلکه اختیار خود را دست قرآن داده و قرآن را راهبر خود قرار داده است، به هر سمتی که قرآن می‎گوید حرکت می‎کند.

"یحل حیث حل ثقله"، "ثقل" به معنای متاع ارزشمند و نفیس است، یعنی این شخص به هر جایی که متاع نفیس قرآن نازل می‎شود حلول می‎کند، به احکام قرآن و دستورات آن توجه می‎کند؛ "و ینزل حیث کان منزله" این جمله عبارت دیگری از جمله قبل است، یعنی هر جایی که متاع نفیس قرآن نازل شود، او هم همان جا نازل می‎شود؛ مقصود این است که هر دستوری را که قرآن صادر کند، این فرد همان را عمل می‎کند و به توجیه گری به نفع خود نمی پردازد.

خلاصه قرآن کتاب عمل اوست، قرآن راهنمای اوست، و در عمل کردن به دستورات قرآن تعبد دارد و پایبند است؛ هر انسانی باید در همه جهات تابع قرآن باشد، و دستورات قرآن را سرمشق خود قرار دهد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب