صفحه ۳۸۳

خدا از شما طلب حفظ آن را کرده است، که آن قرآن است؛ "و استودعکم من حقوقه" و در آنچه خداوند نزد شما امانت گذاشته از حقوق و واجبات خویش.

مقصود از "ما استحفظکم من کتابه" این است که از شما خواسته کتابش (قرآن) را حفظ کنید و حافظ قرآن او باشید، و بدیهی است که حفظ قرآن در حقیقت حفظ دستورات و عمل به آن است؛ و جمله "و استودعکم من حقوقه" نیز به معنای همان جمله "ما استحفظکم من کتابه" است؛ یعنی خدا از شما طلب امانتداری کرده است، از شما خواسته است امانت او را که قرآن و دستورات اسلام است حفظ کنید. وقتی انسان امانت پذیر خدا بود، باید در حفظ حقوق الهی کوشش کند. خدای متعال فرموده است: (انا عرضنا الامانة علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان)سوره احزاب، آیه 72، این امانت همان تکالیف و واجبات و دستورات الهی است که انسان به عنوان امانت از خدا پذیرفته است و باید بداند که امانتداری خیلی مشکل است. بنابراین حقوق خدا دستورات و تکالیفی است که بر بندگان خود واجب کرده، و امانتداری به این است که به این دستورات عمل شود.

هدفداری خلقت

"فان الله سبحانه لم یخلقکم عبثا، و لم یترککم سدی، و لم یدعکم فی جهالة و لا عمی، قد سمی آثارکم، و علم اعمالکم، و کتب آجالکم"

(زیرا خداوند سبحان شما را بیهوده نیافریده و مهمل و بیکار رها نکرده و شما را در نادانی و کوری وانگذاشته است، وظایف شما را مشخص کرده، و اعمال شما را تعلیم نموده، و مدت عمر شما را معین کرده است.)

ناوبری کتاب