صفحه ۳۷۶

این چنین نیست که بعد از چندی کوچ کند و به جای دیگر برود. "ظعن" به معنای سفر و حرکت است، "لایظعن" یعنی از سر جایش حرکت نمی کند و همیشه آنجاست.

"و لایهرم خالدها" و کسی که در بهشت مخلد شده پیر نمی شود، پیری و بیماری در بهشت نیست. "و لایبأس ساکنها"، "بأس" به معنای گرفتاری و فقر است. مقصود این است که ساکنین بهشت گرفتاری و فقر و ناتوانی و ضعف ندارند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب