صفحه ۳۵۸

"و فی الخبر أنه لما خطب بهذه الخطبة اقشعرت لها الجلود، و بکت العیون، و رجفت القلوب، و من الناس من یسمی هذه الخطبة "الغراء"

(و در خبر آمده است وقتی حضرت این خطبه را بیان فرمود بدنها به لرزه در آمد، و چشمها گریان گردید، و دلها مضطرب و نگران شد؛ و جماعتی این خطبه را خطبه غراء می‎نامند.)

"و فی الخبر انه (ع) لما خطب بهذه الخطبة اقشعرت لها الجلود" و در خبر آمده است وقتی حضرت امیرالمؤمنین (ع) این خطبه را ایراد فرمود، پوست بدن شنوندگان به لرزه در آمد، "و بکت العیون" و چشمها به گریه افتاد، "و رجفت القلوب" و قلبها به اضطراب در آمد؛ "و من الناس من یسمی هذه الخطبة الغراء" و برخی از مردم نام این خطبه را "غراء" به معنای نورانی و روشن گذاشتند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب