صفحه ۳۵۴

"محار" از ماده "یحور" است که در آیه شریفه آمده است: (انه ظن ان لن یحور)سوره انشقاق، آیه 14 یعنی گمان می‎کند که برنمی گردد؛ حال حضرت هم می‎فرماید: آیا شما راه فرار از چنگال عدالت خدا در قیامت، و راه رجوع به دنیا را دارید؟ "ام لا" یا نه، آنجا دیگر کار تمام است و راه فراری نیست ؟

از جعفر برمکی نقل شده که گفته است: کلمات حضرت امیرالمؤمنین (ع) خیلی اعجازآمیز و روان است، گفته اند: از جمله کلماتی را که جعفر برمکی تکرار می‎کرده همین جملات "هل من مناص، او خلاص، او معاذ، او ملاذ، او فرار، او محار" است و می‎گفته: آوردن الفاظ و کلمات مشابه برای حضرت امیر(ع) خیلی روان بوده است.شرح ابن ابی الحدید، ج 6، ص 277

"فانی تؤفکون، ام این تصرفون، ام بماذا تغترون ؟ و انما حظ احدکم من الارض ذات الطول و العرض قید قده، متعفرا علی خده"

(چگونه و کجا روی گردان می‎شوید، یا به چه چیز فریفته می‎شوید؟ در حالی که بهره هر یک از شما از این زمین به اندازه طول و عرض بدن اوست، آن هم با صورتی که بر خاک گذاشته می‎شود.)

این کلمات حضرت مواعظ خوبی است برای کسی که گوش شنوا داشته باشد. فرموده است: "فأنی تؤفکون" پس با این حال به کجا می‎روید؟ "تؤفکون" از ماده "افک" به معنای "تقلبون" است؛ پس به کجا رو گردانده اید؟ "ام این تصرفون ؟" و به کجا متحول می‎شوید؟ "تؤفکون" و "تصرفون" که به معنای قلب و تحول آمده هر دو به یک معنا هستند. "ام بماذا تغترون ؟" و آیا به چه چیزی مغرورید؟

ممکن است جوانی، قدرت، مال و ثروت دنیا انسان را مغرور کند، ممکن است

ناوبری کتاب