صفحه ۳۴۷

و نزاع کرده و...، خوب این بدن که اینجا در زیر این پتو خوابیده است، پس چطور در عالم خواب به این طرف و آن طرف می‎رود؟ همه اینها با بدن مثالی است و پس از مرگ هم روح در همان قالب مثالی که بدن برزخی نامیده می‎شود ادامه حیات می‎دهد.

بدن مثالی در باطن همین بدن و از سنخ عالم دیگر است منتها در عالم برزخ واضح تر و روشن تر می‎شود، و پرسش عالم پس از مرگ هم لازم نیست از این بدن خاکی باشد، و حتی مثل مرحوم مجلسی و بزرگان دیگری که می‎خواهند عالم مجردات را قبول نکنند، تا این مقدار را قبول کرده اند که: "القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النیران"مرحوم مجلسی در بحارالانوار، ج 6، ص 202 تا 282، باب 8 کتاب العدل و المعاد، آیات و روایات و اقوال بزرگان را راجع به برزخ و قبر و عذاب و سؤال و جواب آن جمع آوری کرده است و جمله "القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النیران" را در چند مورد (مانند صفحه 214 از قول امام سجاد(ع) و در صفحه 218 از قول حضرت علی (ع" آورده است. قبر باغی از باغهای بهشت یا گودالی از گودالهای آتشهاست. لذا مقصود بدن مثالی است و اصولا هم در عالم پس از مرگ با آن بدن کار دارد و بدن واقعی او هم در عالم پس از مرگ همان بدن مثالی است.

من بارها این مثال را زده ام که: اگر شما قدرت جمع آوری همه اجزائی را که تاکنون از بدنتان جدا شده داشته باشید و جمع آوری کنید، ممکن است چند بدن مانند این بدن فعلی شما به وجود آید. حال اگر از شما بپرسیم کدام یک از این بدنها مال شماست، جواب می‎دهید: اینها در زمانهای گذشته بدن من بوده و بدن فعلی من همین است که به وسیله روحم اداره می‎شود. پس سخن ما نیز این است که این بدن فعلی هم پس از خارج شدن روح همین حکم را دارد و همان گونه که روح شما به مرور زمان با بدنهای گذشته وداع کرده با این بدن هم وداع کرده است، این

ناوبری کتاب