صفحه ۲۹۱

ضررهای بی شمار است، به شما عنایت کرده است.

"و قدر لکم اعمارا سترها عنکم"

(و برای شما عمری معین نموده که آن را از شما پنهان داشت.)

خداوند برای هر یک از افراد بشر عمری را مقدر فرموده که پس از منقضی شدن این مدت، مرگ می‎آید و انسان را از این دنیا منقطع می‎کند؛ این اجل برای همه افراد پوشیده است، حکمت پوشیده بودن مرگ این است که افراد نسبت به زندگی خود دلگرم باشند، و اگر افراد می‎دانستند در چه تاریخ و در چه سالی می‎میرند زندگی را تعطیل می‎کردند و امور دنیا مختل می‎ماند؛ پس برای این که روند زندگی و امور دنیا به طور طبیعی جریان داشته باشد، باید فرارسیدن مرگ انسان از او پوشیده بماند. حضرت امیر(ع) در این رابطه فرموده اند: "و قدر لکم اعمارا" و برای شما عمری قرار داد "سترها عنکم" که آن را از شما مخفی داشت.

عبرتی از گذشتگان

"و خلف لکم عبرا من آثار الماضین قبلکم، من مستمتع خلاقهم، و مستفسح خناقهم"

(و از آثار گذشتگان برای شما چیزهایی که مایه عبرت است باقی گذاشت، از لذت و بهره ای که از دنیا بردند، و از طول مدت و فراخی ای که قبل از گلوگیر شدن ریسمان مرگ نصیب آنها شده بود.)

"و خلف لکم عبرا من آثار الماضین قبلکم" و برای عبرت گرفتن شما از آثار گذشتگان چیزهایی را باقی گذاشت. تاریخ گذشتگان برای ما بهترین عبرت است؛ همین که در تاریخ می‎خوانیم فلان ستمگر چه کرده و به چه بلایی مبتلا شده، بهترین درس و بهترین عبرت است؛ در شیراز تخت جمشید را می‎بینیم، در مدائن کاخ انوشیروان و ایوان کسری را مشاهده می‎کنیم، به قبرستانها می‎رویم و قبور اشراف و قدرتمندان را می‎بینیم و... همه اینها برای ما درس عبرت است. بسیاری از

ناوبری کتاب