صفحه ۲۳۸

خطبه 81

و من کلام له (ع):

"ایها الناس، الزهادة قصر الامل، و الشکر عند النعم، و الورع عند المحارم، فان عزب ذلک عنکم فلایغلب الحرام صبرکم، و لاتنسوا عند النعم شکرکم، فقد اعذرالله الیکم بحجج مسفرة ظاهرة ، و کتب بارزة العذر واضحة"

از جمله فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین (ع) تعریف زهد است که در این خطبه بیان فرموده اند. ظاهرا همان گونه که رسم مرحوم سید بوده قسمتی از ابتدای این خطبه را که حمد و ثنای خدا بوده حذف نموده و این مقدار را که بلاغت بیشتری داشته ذکر کرده است.

معنای زهد در دنیا

"ایها الناس، الزهادة قصر الامل، و الشکر عند النعم، و الورع عند المحارم"

(ای مردم، زهد و بی رغبتی نسبت به دنیا کوتاه کردن آرزوها، و شکر نعمت های خداوند، و پرهیز از محرمات و گناهان است.)

"ایها الناس" مناداست و در اصل "یا ایها الناس" است. خطاب حضرت در این خطبه به توده مردم است و تفسیر زهد برای همه مردم است. "الزهادة قصر الامل"، "زهادة" بر حسب لغت بی رغبتی نسبت به دنیاست، و البته برای بی رغبتی در دنیا مراتبی را ذکر کرده اند، در این خطبه حضرت امیر(ع) سه مرتبه برای آن ذکر

ناوبری کتاب