صفحه ۲۳۴

کنید. سپاه و لشگر حضرت امیرالمؤمنین (ع) حرکت کردند و در نهروان با سپاه خوارج روبرو شدند، که مجموعا دوازده هزار نفر بودند هشت هزار نفر از آنان توبه کردند و از چهار هزار نفر که جنگیدند نه نفر باقی ماند، در صورتی که از لشگر حضرت هشت یا نه نفر شهید شدند.

خطبه 80

و من خطبة له (ع) بعد حرب الجمل فی ذم النساء:

"معاشر الناس، ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول؛ فاما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاة و الصیام فی ایام حیضهن، و اما نقصان عقولهن فشهادة امرأتین کشهادة الرجل الواحد، و اما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال. فاتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن علی حذر، و لاتطیعوهن فی المعروف حتی لایطمعن فی المنکر"

جنگ جمل در بصره بود، افراد اصلی و مؤثر آن طلحه و زبیر و عایشه بودند، طلحه و زبیر عایشه را جلو انداختند و یک جنگ مهمی علیه حضرت علی (ع) در بصره به راه انداختند، حضرت امیرالمؤمنین (ع) پس از این جنگ این خطبه را در مذمت زنان ایراد فرمودند؛شرح ابن ابی الحدید، ج 6، ص 214 به بعد و بسا نظر حضرت در این خطبه حکایت حال عایشه و عایشه سیرتان بوده است، نه همه زنان جهان.

ناوبری کتاب