صفحه ۲۲۴

در این میان هم اشتباهاتی وجود خواهد داشت. خدایا غلطها و اشتباهات الفاظ را هم ببخش و بیامرز.

"و شهوات الجنان"، در بعضی نسخه ها "جنان" آمده که غلط است، چون "جنان" جمع "جنة" به معنای باغ است، ولی "جنان" به معنای دل است. "شهوات" را هم در بعضی از نسخه ها "سهوات" ذکر کرده اند که جمع "سهو" به معنای اشتباهات است، و ظاهرا "سهوات" درست است. "و سهوات الجنان" یعنی خدایا سهوها و غفلت های دلها را هم ببخش.

"و هفوات اللسان"، "هفوات" جمع "هفوة" به معنای لغزش است. یعنی لغزشهایی که در زبان پیدا می‎شود و خلاف شرع است. این عبارت با عبارت "سقطات الالفاظ" تقریبا به یک معناست.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب