صفحه ۲۲۱

دعایی در آمرزش خطاها

"اللهم اغفرلی ما انت اعلم به منی، فان عدت فعد علی بالمغفرة"

(بار خدایا بیامرز آنچه را که تو از من بهتر می‎دانی، پس اگر من دوباره گناه کنم تو نیز دوباره گناهم را بیامرز.)

"اغفر" از ماده "غفر" به معنای "ستر" است، "غفران" به معنای پوشش است، کلاهخود را "مغفر" می‎گویند یعنی آلت پوشش سر؛ "اللهم اغفرلی" یعنی خدایا برای من بپوش؛ "غفران الذنوب" یعنی پوشش گناهان. آن خطاها و گناهانی که انسان کرده است خدا با توبه روی آنها را پوشش می‎دهد، و کاری می‎کند که پیدا نباشد. این که در حدیث آمده است: "التائب من الذنب کمن لا ذنب له"کنز العمال، ج 4، ص 207، حدیث 10174 یعنی توبه کننده از گناه مانند کسی است که اصلا گناه ندارد، این حدیث به معنای پوشش گناه است، گرچه خدا می‎داند که این تائب روزی گناه کرده ولی فعلا آن چنان است که پوشیده شده و هیچ کسی نمی داند او گناهکار بوده.

بنابراین "اللهم اغفرلی ما انت اعلم به منی" یعنی خدایا آن خطاهای مرا که تو از من بهتر می‎دانی زیر پوشش قرار ده و آنها را مستور بگردان. این معنا برحسب لغت "غفر" است، ولی معنای کنایی آن گذشت کردن و صرف نظر کردن است؛ به این معنا که خدایا گناهانم را نادیده بگیر و از عذاب من صرف نظر کن.

در این مورد که حضرت فرموده "انت اعلم به منی" بعضی شارحان این طور توجیه کرده اند که جهل و نادانی دو قسم است: یک قسم آن جهل هایی است که انسان کوتاهی کرده و در اثر بی احتیاطی، بی توجهی و بی اعتنایی به صورت جهل در آمده که در حقیقت او جاهل مقصر است، و مسلما حضرت امیر(ع) از این قسم

ناوبری کتاب