صفحه ۲۱۸

کسی که از اعمال نیک خود برای آخرت توشه برمی دارد؛ یعنی اعمال نیک خود را توشه آخرت خود قرار می‎دهد.

خطبه 77

و من کلام له (ع):

"ان بنی امیة لیفوقوننی تراث محمد(ص) تفویقا، والله لئن بقیت لهم لا نفضنهم نفض اللحام الوذام التربة"

طعن بر بنی امیه و جواب منت گذاری سعید بن عاص

این کلام حضرت در حقیقت جواب نامه ای است که سعید بن عاص از بنی امیه برای آن حضرت نوشته و با هدیه ای به خدمت حضرت در مدینه فرستاده بود؛ در حقیقت سهمیه حضرت از بیت المال بوده است.

سعید بن عاص از طرف عثمان حاکم کوفه بود، کوفه به این لحاظ که تقریبا مرکز مالی اسلام بود و غنائم و ثروتهای ایران و عراق در آن جمع می‎شد از نظر مالی از اهمیت خاصی برخوردار بوده؛ سعید بن عاص مقداری از اموال بیت المال را به همراه یک نامه برای حضرت امیر(ع) فرستاده و در نامه نوشته بود:

"انی لم ابعث الی احد اکثر مما بعثت به الیک الا الی امیرالمؤمنین"منهاج البراعة، ج 5، ص 243؛ و شرح ابن ابی الحدید، ج 6، ص 174 من نفرستادم برای احدی بیشتر از آنچه برای شما فرستادم جز برای امیرالمؤمنین؛

ناوبری کتاب