صفحه ۲۰۹

"امثال" جمع "مثل" است و به چیزهایی گفته می‎شود که مشتبه است، حق و باطل هم مشتبه می‎شوند. همین کشتن عثمان از مشتبهات است؛ به این معنی که اگر عثمان معاند و باطل باشد کشتنش حق است، ولی اگر آدم خوب و برحقی است کشتنش جایز نیست.

اینجا حضرت می‎فرمایند: مشتبهات بر کتاب خدا عرضه می‎شود، چیزی که مشتبه است با عرضه کردن بر قرآن حق و باطل بودن آن شناخته می‎شود؛ مثلا اگر بخواهیم بدانیم علی (ع) بر حق است یا عثمان، وقتی بر قرآن عرضه کنیم مشاهده می‎شود که در حق علی (ع) آمده است: (انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون)سوره مائده، آیه 55 ولی شما خدا و رسول او و کسانی هستند که ایمان آورده اند، آنها که نماز را اقامه می‎کنند و در حال رکوع صدقه می‎دهند. جمله (الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون) تفسیر به علی بن ابیطالب (ع) شده که انگشتر خود را در نماز و در حال رکوع در راه خدا به فقیر داد.

در آیه دیگر آمده است: (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا)سوره احزاب، آیه 33 خداوند خواسته است شما اهل بیت را از هر پلیدی پاک و مبرا نماید. این آیه معروف به آیه تطهیر است و بنا به گفته مفسرین در شأن حضرت امیر، فاطمه زهرا و اولاد آنها(ع) نازل شده است. امثال این دو آیه نشان می‎دهند که علی (ع) بر حق است.تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 642؛ و ج 4، ص 270

و وقتی عثمان و امثال او را به قرآن عرضه کنیم این آیه شریفه که فرموده:

ناوبری کتاب