صفحه ۲۰۶

مانند ریاست و مال و امثال اینها، این می‎خواهد از دست او بقاپد او هم می‎خواهد از دست این بقاپد. می‎فرماید: این چیزی که شما در آن تنافس می‎کنید من در آن زهد می‎ورزم، "من زخرفه و زبرجه" در طلای آن و در زینت آلات آن، در همه چیز آن زهد می‎ورزم. "زخرف" به معنای طلاست، "زبرج" هم معنایش طلاست، منتها چون طلا زینت است دو کلمه "زخرف" و "زبرج" را به معنای زینت گرفته اند.

عظمت روحی علی (ع) از اینجا روشن می‎گردد که با وجود فرمایش پیامبر(ص) و سفارش او در مراحل مختلف و این که با واجدیت کمالاتی که دیگران فاقد آنها می‎باشند خلافت عظمی حق مسلم ایشان است، ولی به خاطر حفظ کیان اسلام و مصالح مسلمین از آن صرف نظر می‎کنند و به مظلومیت تن می‎دهند.

خطبه 75

و من کلام له (ع) لما بلغه اتهام بنی امیة له بالمشارکة فی دم عثمان:

"او لم ینه امیة علمها بی عن قرفی ؟ او ما وزع الجهال سابقتی عن تهمتی ! و لما وعظهم الله به ابلغ من لسانی ! انا حجیج المارقین، و خصیم المرتابین، و علی کتاب الله تعرض الامثال، و بما فی الصدور تجازی العباد"

پاسخ به تهمت شرکت در قتل عثمان

"و من کلام له (ع) لما بلغه اتهام بنی امیة له بالمشارکة فی دم عثمان"

(و از سخنان آن حضرت است هنگامی که خبر رسید بنی امیه او را به شرکت در خون عثمان متهم کرده اند.)

ناوبری کتاب