صفحه ۱۹۰

"فهو أمینک المأمون، و خازن علمک المخزون، و شهیدک یوم الدین، و بعیثک بالحق، و رسولک الی الخلق"

(پس او امین درستکار، و خزینه علم و اسرار توست، و در روز قیامت شهید و گواه توست، و مبعوث شده توست به راه حق، و رسول و فرستاده توست به سوی خلق.)

اینها سخنان حضرت امیر(ع) به خداست، می‎گویند که پیغمبر تو این طور بوده است؛ "قائما بامرک" بوده، "مستوفزا فی مرضاتک" بوده، "غیر ناکل عن قدم، و لا واه فی عزم" بوده، و همچنین تا این که می‎گویند: "فهو امینک المأمون"، یعنی پیغمبرخدا(ص) امین خداست و مورد امن هم هست. "و خازن علمک المخزون" یعنی پیغمبر(ص) خزانه دار علمهای ذخیره شده خداست. علوم خدا بر دو قسم است: یک قسم علومی است که مربوط به خود اوست و به کس دیگر نمی دهد، و یک قسم دیگر علومی است که خدا می‎خواهد به بشر برسد ولی به همه کس هم نمی توان گفت، از این رو این علوم را نزد پیغمبر(ص) خزینه می‎کند، به این معنا که از مردم پوشیده است، بعد هم پیغمبر(ص) هر کدام از این علوم را در جای خود به مردم ابلاغ می‎کند.

"و شهیدک یوم الدین" از آیات زیادی استفاده می‎شود که پیغمبران روز قیامت بر امت خود شهادت می‎دهند، و از روایاتی هم استفاده می‎شود که پیغمبر اسلام بر پیامبران گذشته نیز شاهد و گواه است. روز قیامت خود پیغمبر(ص) امتش را می‎شناسد و بر امت خود گواهی می‎دهد که مثلا به وظیفه خود عمل کرده اند یا نه.منهاج البراعة، ج 5، ص 197 به بعد

"و بعیثک بالحق" و پیغمبر تو مبعوث شده به حق است. در جای خود گفته شده که وزن فعیل هم به معنای فاعل و هم به معنای مفعول استعمال می‎شود؛ "شهید" در جمله قبل به معنای "شاهد"، و "بعیث" در این جمله به معنای "مبعوث" است.

ناوبری کتاب