صفحه ۱۸۵

اوصاف رسول خدا(ص)

"الخاتم لما سبق"

(آن محمدی (ص) که ختم کننده پیغمبری است.)

این پیغمبر ختم کننده "ما سبق" است؛ یعنی ختم کننده گذشته هاست و با آمدن او پیغمبری ختم می‎شود. تذکر این نکته ضرورت دارد که: "خاتم" با "خاتم" فرق دارد؛ "خاتم" اسم فاعل و به معنای ختم کننده است، ولی "خاتم" به معنای "ما یختتم به" است یعنی وسیله ختم، و به مهری که در زیر نوشته نامه ها می‎زده اند "خاتم" می‎گفته اند؛ زیرا مهر چیزی بوده که نامه به وسیله آن ختم می‎شده است؛ به انگشتر هم "خاتم" می‎گفته اند برای این که سابقا چون می‎خواسته اند مهرشان همیشه همراهشان باشد اسم خود را روی انگشتر خود حک می‎کرده اند.

فرقه ضاله بهائیت برای این که پیغمبری سران خود را درست کنند در اینجا یک خرابکاری کرده و گفته اند: "خاتم" به معنای زینت است، و به حضرت محمد(ص) خاتم الانبیاء گفته اند یعنی او زینت انبیاست، و انگشتر چون زینت است آن را "خاتم" نامیده اند. این معنا فقط به دلیل غلطکاری بهائیت است و تاکنون کسی خاتم یا خاتم را به معنای زینت نگرفته است، و در قرآن هم که آمده است:(ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین)سوره احزاب، آیه 40 به معنای "ما یختتم به" است؛ یعنی به وسیله این پیغمبر پیغمبری ختم شده است.

"و الفاتح لما انغلق"

(و آن پیغمبری که باز کننده درهای بسته است.)

یکی از اوصافی که در این خطبه برای حضرت بیان فرموده این است که او

ناوبری کتاب