صفحه ۱۷۷

علمی نزد پیغمبر(ص) نبودید، و اهل درک آنها هم نبودید. علی (ع) از کوچکی در خانه رسول خدا و همراه آن حضرت بوده و با آن حضرت بزرگ شده است؛ از این هم که بگذریم، بسیاری از افرادی که اطراف رسول خدا(ص) بودند به این خاطر بود که می‎دیدند کار رسول خدا(ص) بالا گرفته، اینها هم می‎خواستند در آینده استفاده های مادی و معنوی را از دست ندهند، ولی علی (ع) صرفا برای این که رسول خدا حقانیت دارد و از طرف خداست به او ایمان آورده و آن حضرت را تصدیق کرده و گفته های علمی و اخبار غیبی آن حضرت را دریافت می‎کرده است.

در این جمله فرموده اند: "کلا والله" یعنی به خدا سوگند این چنین که آنها گفته اند نیست و من نه بر خدا دروغ بسته ام و نه بر رسول او "ولکنها لهجة غبتم عنها و لم تکونوا من اهلها"، "لهجة و لهجة" هر دو خوانده شده و به یک معناست؛ یعنی این اخبار غیبی ای که من نقل می‎کنم سخنانی از پیغمبر(ص) است که "غبتم عنها" شما از آن غایب بوده اید. من در حضور پیغمبر(ص) بوده ام، من از خواص آن حضرت بوده ام، من پسر عموی آن حضرت و در خانه او بوده ام، من از کودکی با آن حضرت بوده ام، ولی شما نه با او بودید و نه اهل درک این اخبار بودید.

البته این که حضرت فرموده: "و لم تکونوا من اهلها" شما اهل این اخبار نبودید، از این باب است که بسیاری از این اخبار از اسرار بوده و رسول خدا(ص) اسرار را به همه کس نمی گفته، چون ظرفیت همه افراد مثل هم نیست. لذا حضرت می‎فرمایند: "و لم تکونوا من اهلها" شما اهل شنیدن این اخبار از رسول خدا(ص) نبوده اید.

روشن شدن اسرار در آینده

"ویلمه، کیلا بغیر ثمن ! لو کان له وعاء (و لتعلمن نبأه بعد حین )"

(وای بر مادر او که مرا تکذیب می‎کند، بی بها و رایگان پیمانه می‎کنم ! اگر آن را ظرفی باشد، هرآینه خواهید دانست خبر گفتار مرا بعد از این.)

"ویلمه" در اصل "ویل لا مه" بوده و به معنای وای بر مادر اوست، این جمله در

ناوبری کتاب