صفحه ۱۵۵

به هرحال موضوع سخن حضرت این است که وقتی به او خبر دادند برخی از مهاجرین و انصار در سقیفه مشغول خلیفه تراشی شده اند، حضرت سؤال فرمود: "ما قالت الانصار" انصار چه گفتند؟ پاسخ دادند که آنها گفتند: "منا امیر و منکم امیر" یک امیر از ما و یک امیر هم از شما؛ در حقیقت وقتی که مهاجرین و انصار در تعیین خلیفه اختلاف کردند و انصار برای حل مشکل گفته اند یک امیر از ما که انصار هستیم و یک امیر هم از شما مهاجرین باشد به حضرت امیر(ع) خبر می‎دهند که بله انصار یک چنین پیشنهادی کردند، حضرت در مقابل، این جمله را ایراد کردند که پس چرا علیه انصار این طور استدلال نکردید که رسول خدا(ص) فرموده: به نیکان آنها احسان کنید و از بدکاران آنها درگذرید.

مورد این جمله رسول خدا(ص) این است که وقتی رسول خدا(ص) بیمار شد و خطر فوت آن حضرت پیش آمد، انصار یک انجمنی تشکیل دادند و با خود شور و مشورت می‎کردند که ما خدمات زیادی به اسلام داشته ایم و تا حال هم رسول خدا(ص) پشتیبان ما بوده و از ما حمایت می‎کرده و موجب بزرگی و آقایی ما بوده اند، ولی اگر از دنیا بروند وضع ما خیلی بد می‎شود و کسی از ما حمایت نمی کند. این خبر را به رسول خدا(ص) دادند که انصار یک چنین نگرانی ای دارند. حضرت در حدیثی سفارش آنان را کرد که هم در صحیح مسلم و هم صحیح بخاری نقل شده، رسول خدا(ص) فرمودند: به نیکان آنان احسان و از بدکرداران آنان صرف نظر کنید.صحیح بخاری، ج 4، ص 226، باب مناقب الانصار؛ و صحیح مسلم، ج 4، ص 1949، شماره 2510، باب فضائل الانصار؛ ضمنا شرح ابن ابی الحدید، ج 6، ص 4 هم از آنان نقل کرده است. حضرت امیر(ع) در این جمله خود اشاره به همین حدیث رسول خدا(ص) دارند؛ یعنی شما با این حدیث می‎خواستید جواب انصار را بدهید.

ناوبری کتاب