صفحه ۱۳۷

خطبه های 65 و 66 (درس 95)

ادامه خطبه 65

"و کل سمیع غیره یصم عن لطیف الاصوات، و یصمه کبیرها، و یذهب عنه ما بعد منها، و کل بصیر غیره یعمی عن خفی الالوان و لطیف الاجسام، و کل ظاهر غیره غیر باطن، و کل باطن غیره غیر ظاهر، لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطان، و لاتخوف من عواقب زمان، و لا استعانة علی ند مثاور، و لا شریک مکابر، و لا ضد منافر، ولکن خلائق مربوبون، و عباد داخرون، لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو فیها کائن، و لم یناء عنها فیقال هو منها بائن، لم یؤده خلق ما ابتداء، و لا تدبیر ماذراء، و لا وقف به عجز عما خلق، و لا ولجت علیه شبهة فیما قضی و قدر، بل قضاء متقن، و علم محکم، و امر مبرم، المأمول مع النقم، و المرجو من النعم"

موضوع بحث ما خطبه شصت و پنجم با ترتیب نهج البلاغه عبده آن هم بعد از اصلاح است که با اصلاح نشده آن دو شماره فرق دارد. کلام در جلسه قبل به اینجا رسید که:

ناوبری کتاب