صفحه ۱۳۴

"و کل عالم غیره متعلم" هر عالمی غیر از خدا از این جهت که علمش ذاتی نیست متعلم است و نزد کسی یاد گرفته است. هر عالمی در جهان هستی عالم است اما به علم اکتسابی، با تلاش و رنج و زحمت کسب علم کرده و یا به لطف خدا علم آموخته است و بالاخره متعلم است، یعنی نزد کسی یاد گرفته است، ولی علم خدا ذاتی است، بنابراین همه در برابر او متعلم هستند، درس نخوانده دانا فقط اوست و دیگران درس خوانده اند.

"و کل قادر غیره یقدر و یعجز" و هر قدرتمندی غیر از خدا یک وقت قدرت دارد و یک وقت عاجز است، و این خداوند است که همیشه قدرتمند است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب