صفحه ۱۲۰

یک عمر همه اش درس عبرت بود، و این شخص می‎توانست از هر لحظه آن عبرت بگیرد، می‎توانست در یک ساعت آن خود را بیامرزد و اهل سعادت کند. این عمر سرمایه بزرگ زندگی است و انسان می‎تواند با این سرمایه بزرگ سعادت ابدی و همیشگی خود را تأمین کند، انسانی که در غفلت است این سرمایه سعادت را در گمراهی و شقاوت خود صرف می‎کند. "و ان تؤدیه ایامه الی شقوة" این عمر پرضرر او دلیلی است که او را به جهنم می‎کشاند.

دعای خیر حضرت

"نسأل الله سبحانه ان یجعلنا و ایاکم ممن لاتبطره نعمة ، و لاتقصر به عن طاعة ربه غایة ، و لاتحل به بعد الموت ندامة و لا کآبة"

(از خدای سبحان درخواست می‎نماییم ما را در ردیف کسانی قرار دهد که هیچ نعمتی آنان را سرکش ننماید، و هیچ فایده و غرضی از عبادت و بندگی پروردگار بازشان ندارد، و پس از مرگ هیچ پشیمانی و اندوهی آنان را در نیابد.)

"لاتبطره" از ماده "بطر" به معنای سرور و خوشی زایدالوصف است. فرموده اند: "نسأل الله سبحانه" از خدایی که او از هر عیبی مبرا و منزه است مسألت می‎داریم که "ان یجعلنا و ایاکم" ما و شما را از کسانی قرار دهد که "لاتبطره نعمة" نعمتی از نعمت های تو آنان را به خوشی های زایدالوصف درنیاورد که سبب شود تو را فراموش کنند "و لاتقصر به عن طاعة ربه غایة" و هدفها و آرزوهای آنان سبب نشود که از اطاعت پروردگار کوتاهی کنند؛ یعنی سر انسان به هدفها و آرزوهای زودگذر دنیا گرم نشود که در نتیجه از عبادت و اطاعت خدا کم بگذارد "و لاتحل به بعد الموت ندامة و لا کآبة" و بعد از مرگ هم پشیمانی و حزن و اندوهی برای آنان نباشد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب