صفحه ۱۰۳

شریف فرموده است: (و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا)سوره مریم، آیه 71 هیچ یک از شما نیست مگر این که وارد جهنم می‎شود و این حکم حتمی پروردگار تو است. پل صراط روی جهنم است و هر کسی که می‎خواهد به بهشت برود باید از روی پل جهنم عبور کند، باطن دنیا جهنم است منتها یک راه مستقیمی در این دنیا وجود دارد که آن خط دین و امام به حق است و این راه انسان را از جهنم نجات می‎دهد.

در روایات ما صراط مستقیم را به امام واجب الاطاعة تفسیر فرموده اند،تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 21 تا 23 پس هر کس در خط مستقیم امام به حق قرار گیرد از جهنم دنیا رهیده و در نتیجه از پل صراط روز قیامت هم به خوبی عبور می‎کند، اما کسانی که به دنیا چسبیده اند و مال و مقام دنیا آنها را مقهور کرده است در حقیقت به جهنم چسبیده اند و در آخرت هم بهره ای جز این ندارند.

حضرت در این جمله فرموده اند: "الاو ان الدنیا دار لایسلم منها الا فیها" آگاه باشید که این دنیا خانه ای است که انسان از آن جان سالم به درنمی برد مگر در همین دنیا؛ یعنی اگر توانستی در این دنیا بار آخرت خود را ببندی سالم در رفته ای، وگرنه هیچ بهره و سودی نبرده و گرفتار جهنم شده ای. "و لاینجی بشئ کان لها" و هیچ کس در آن نجات پیدا نمی کند به چیزی که برای دنیاست؛ یعنی کارهایی که برای رسیدن به مقام و ثروت دنیا باشد برای آخرت فایده ندارد و انسان را از گرفتاریهای آخرت نجات نمی دهد.

"ابتلی الناس فیها فتنة ، فما اخذوه منها لها اخرجوا منه و حوسبوا علیه، و ما اخذوه منها لغیرها قدموا علیه و اقاموا فیه"

ناوبری کتاب