صفحه ۱۰۰

است برای او دعا می‎کند و این دعا سبب می‎شود که مثلا ده سال به عمرش اضافه شود، و این دعا نیز جزو اسباب و مسببات نظام وجود است. پس خداوند اجل حتمی او را می‎داند و می‎داند که مثلا با دعا و صدقه عمر او نود سال می‎شود، اما با این مزاج و استخوان بندی و استعداد بیماری ای که دارد نشان می‎دهد عمر طبیعی او با قطع نظر از دعا و صدقه یا قطع رحم هشتاد سال است؛ یعنی اجل مسمای او هشتاد سال است.

خداوند در قرآن شریف فرموده است: (ان الله عنده علم الساعة و ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی ارض تموت ان الله علیم خبیر)سوره لقمان، آیه 34 علوم قیامت، نزول باران، جنس جنین در رحم، این که افراد فردا چه می‎کنند و در کدام سرزمین می‎میرند مخصوص خداوند است، زیرا خدا عالم و آگاه است؛ اما هر کسی را که بخواهد ممکن است از این علوم آگاه نماید که از جمله آنان پیامبر(ص) و ائمه هدی (ع) هستند.

آنگاه که اجل فرا رسد

"و ان علی من الله جنة حصینة"

(و به تحقیق که خداوند بر من سپر محکمی قرار داده.)

مرحوم سید می‎گوید: "لما خوف من الغیلة" وقتی حضرت امیر(ع) را از حمله مخفیانه و یورشهای ناگهانی و به اصطلاح امروز وقتی حضرت را از ترور ترساندند، حضرت فرمودند: بر من از طرف خداوند سپر محکمی قرار داده شده است. "جنة" به معنای سپر و پوشش است. "حصینة" از ماده "حصن" به معنای محکم است. مقصود حضرت این است که خدای متعال تا پایان عمر مرا حفظ می‎کند.

ناوبری کتاب