صفحه ۹۰

فرموده اند: امروز که جنگ جمل با شکست لشکر طلحه و زبیر و نابودی آنها پایان یافت، برای شما مردم حق و باطل روشن شده است؛ من سر راه حق هستم و شما سر راه باطل، به طرف حق بیایید؛ امام چون حق است آنها را به سوی خودش دعوت می‎کند.

"من وثق بماء لم یظماء"

(کسی که وثوق و اطمینان به آبی دارد تشنه نمی شود.)

مقصود حضرت این است که شما در زندگی خود مخصوصا زندگی اسلامیتان تکیه گاهی لازم دارید، امام برحقی لازم دارید که تکیه گاه شما باشد و شما از او پیروی کنید، لازم است خطی داشته باشید و مطمئن باشید این خط شما را به هدف می‎رساند، نمی شود انسان در بیابانی باشد و دلیل و راهنمایی نداشته باشد، شما در این جهان متلاطم با توجه به این که متدین هستید یک راهنمای دینی لازم دارید که تکیه گاه شما باشد تا شما ناراحتی نداشته باشید؛ کسی که آب همراه داشته باشد کمتر از تشنگی صدمه می‎بیند، چون مطمئن است هر وقت خواست می‎رود سراغ آب؛ اما اگر کسی آب نداشته باشد، همین که عطش بر او عارض شد، همین که می‎بیند آب ندارد، جنبه روانی کمک می‎کند به این که تلف شود.

خلاصه حضرت می‎خواهد بفرماید: پیرو من باشید تا این که در مسیر زندگی گمراه نشوید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب